Giới thiệu tiểu sử công ty

Từ những năm 1940-1950 đã dùng túi nhựa đóng bao chân không thành công và ngày càng phát triển theo yêu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Nhãn hiệu ĐẠI PHONG đã có lịch sử 25 năm kinh nghiệm không ngừng nghiên cứu học hỏi cải tiến theo yêu cầu tiêu dùng thị trường trong nước và khu vực ĐÔNG NAM Á, TRUNG QUỐC với nhiều quốc gia lân cận.

Read More